Взаємозалежність понять етикету і ментальності

реферат

3. Взаємозалежність понять етикету і ментальності

Щоб зрозуміти як розвивалася культура, формувався етикет, треба погодитися з тим, що ментальність змінюється з часом. Скажімо, ментальність українця XVII століття і сьогоднішнього - це зовсім різні речі. Крім того, потрібно мати на увазі й те, що є різні соціальні групи, і кожна з них має свій спосіб вирішення життєвих проблем і свої стандарти поведінки. Приблизно так: ми можемо виходити з того, що є певні стандарти, які й утворюють те, що ми називаємо «ментальністю».

Загальним результатом дослідження був такий висновок вчених щодо сучасних українців: “Інфантильний, зациклений на матеріальних цінностях індивідуум, нездатний радіти життю, який занепокоєний своєю безпекою, не вміє самостійно приймати рішення, не готовий ризикувати, насторожений до перемін”. Все це на думку аналітиків породжено таким головним чинником, як невпевненість у завтрашньому дні.

Крім того, вчені констатували те, що Україна значно випереджує інші країни Європи за тим компонентом, де у фокусі - багатство і влада над людьми, але не демонстрація своїх здібностей. За даними експертно-комунікаційної групи “Gorshenin Group” у системі цінностей 72% сучасних українців на першому місці знаходиться матеріальна забезпеченість. Поряд з цим, відмічається особиста пасивність і байдужість до оточуючого життя. Все це впливає на всі види етикету та моделює поведінку людей.

Отже, аналізуючи діловий етикет, в основі якого лежить система лідерських якостей керівника, ми повинні враховувати такі загальні національні особливості українського характеру і ментальність пересічного громадянина, що є важливим обєктивним фактором формування його цінностей і якостей. Крім того, треба виявляти і вчити розуміти як негативні, так і позитивні особливості української ментальності, що проявляється в сучасних умовах - це одна із запорук успішного процесу формування бізнесової еліти нашої держави та її лідерства у своїй професійній справі.

Саме український мовний етикет презентує повний спектр ввічливості та ґречності у спілкуванні: це слова привітання, прощання, звертання, подяки, прохання, відмови, поздоровлення, вибачення, побажання, запрошення, похвали тощо. Саме ввічливість вважається ос

Делись добром ;)