Службовий мовний етикет

контрольная работа

Діловий етикет як найважливіша сторона професійної поведінки

Службовий етикет - це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації. Це система норм та атрибутів ділового етикету, притаманна конкретній організації: вимоги до естетизації внутрішнього середовища організації, стиль спілкування; стандарти спілкування, ведення справ з субєктами зовнішнього оточення організації; частка заходів щодо формування іміджу організації.

Діловий етикет містить у собі дві групи правил:

· норми, що діють у сфері спілкування між рівними по статусу, членами одного колективу (горизонтальні);

· наставляння, що визначають характер контакту керівника і підлеглого (вертикальні).

Принципи службового етикету;

принцип гуманізму, людяності, який втілюється безпосередньо в моральних вимогах до культури взаємовідносин:

ѕ ввічливість;

ѕ тактовність;

ѕ скромність;

ѕ точність;

принцип доцільності дій;

принцип краси або естетичної привабливості поведінки;

глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

Делись добром ;)