Естетичне виховання

реферат

2. Структура естетичного знання

Естетика - цілісна система наукового знання, якій притаманна струнка структура, що включає 3 основні розділи: - про природу обєкта естетичної оцінки і видах естетичної цінності (продукти виробництва, явища природи, людина, художні цінності тощо); - про природу естетичної свідомості і його формах (естетичні почуття, ідеали, смаки, погляди та теорії); - про природу естетичної діяльності та її видах (художнє конструювання або дизайн, художня творчість, естетичне виховання.). Структура естетичного знання передбачає і наявність складної системи естетичних категорій та понять. Естетичні категорії - вузлові поняття в історії освоєння людиною дійсності за "законами краси". У них відображені основні типи естетичного ставлення людини до навколишнього світу, узагальнені суттєві естетичні властивості предметного світу. До естетичним категорій належать: прекрасне, потворне, трагічне, комічне, низьке, високе, зміст і форма в мистецтві, стиль, художній метод, художній образ і т.д. Крім естетичних категорій, до структурних елементів естетики як науки належать естетичні поняття, які не мають такого широкого змісту і значення. В одних випадках естетичні поняття відображають певні сторони основних естетичних категорій (наприклад, красиве, гармонійне, звершено - прояв естетичної категорії "прекрасне"), в інших - характеризують відтінки естетичних властивостей, ці поняття не мають узагальнюючого значення (наприклад, чудове, чарівне, чудове - прекрасне; сумне, скорботне, сумне - трагічне і ін.) Всі категорії і поняття естетики тісно між собою взаємоповязані, між ними існує логічний звязок та підпорядкованість. Естетика як система знання включає і естетичні закони. Естетичні закони-це закони естетичної діяльності, закони мистецтва як форми суспільної свідомості, закони художньої творчості, закони художнього процесу, закони художнього сприйняття, закони естетичного виховання та ін. Т. ч. естетика являє собою систему законів, категорій, понять, дослідження яких і розкриває її зміст. Жодна наука не можлива без свого методу пізнання; одним з методів естетики є історизм. Ідеї ??історизму пронизують дану науку. Принцип історизму - потреба адекватно розглянути свій предмет, наприклад, нинішній стан мистецтва і його сучасні закони розуміються як стали, історично виникли, а його майбутній стан - як утворюється в протікає на наших очах мистецькому процесі. Інший метод естетики - структуралізм. Наприклад, структуралізм дає можливість розглянути художній процес як певну систему, що складається з безлічі елементів, взаємозалежних і взаємообумовлених.

Розгляд предмета і структури естетики дає можливість розкрити її функції, найважливішими з яких є світоглядна, пізнавальна, формуюча, методологічна. Естетика потрібна художникові. Вона є світоглядною основою для його творчої діяльності. Художник може інтуїтивно використовувати закони естетики, не осягнувши їх у теоретичній формі, а отримавши з самого художнього процесу, з досвіду попередників і сучасників. Коли художник зустрічається зі складною творчим завданням, намагається знайти вихід з творчої кризи, він не може керуватися тільки інтуїцією і повинен спиратися на глибокі знання естетики. Світогляд не тільки керує талантом і майстерністю, воно й саме формується під їх впливом у процесі творчості. Безпосередньо впливає на творчість та сторона світогляду, яка виражається в естетичній системі, свідомо або стихійно реалізується В образах. Як правило, творчість і осмислення його законів йдуть рука об руку. Аристофан, Леонардо да Вінчі, Шекспір, Мольєр, Гете, Шиллер, Достоєвський, Пушкін, Толстой, Франко не тільки великі майстри мистецтва, але і великі дослідники його таємниць. Естетика спрямовує розвиток мистецтва, в цьому її величезне значення. Естетика позначається і на творчості художника. Знання її законів сприяє свідомому відношенню до художньої творчості, в якому поєднуються дар і навик. Естетика несе знання людям, дозволяє оволодіти основними властивостями і законами розвитку естетичного, познайомитися з різними естетичними концепціями та ін У цьому розкривається пізнавальна функція естетики. Людина з розвиненим естетичним свідомістю глибше сприймає мистецтво, яке доставляє людям одне з вищих духовних переживань - естетичну насолоду. Про це говорив А.С. Пушкін "Над вигадкою сльозами обіллюся". Без естетики немає художньої освіченості, а без художньої освіченості немає насолоди мистецтвом. Естетика сприяє формуванню певних естетичних поглядів, ідеалів, уявлень, допомагає людям орієнтуватися у світі естетичних цінностей, сприяє виробленню ціннісних уявлень, якими люди керуються у своїй практичній діяльності.

Т.ч. естетика відіграє виховну роль у житті суспільства. Також естетика виконує і методологічну функцію. Вона розкриває основні принципи пізнання естетичних обєктів, визначає шлях їх дослідження. Естетика потрібна не лише художнику, який пише картину, а й модельєрові, яка проектує костюм, і столярові, яка не скупиться шафа, і інженеру, який створює автомобіль, тому що освоєння і перетворення світу ними здійснюється за законами краси. Будівельник завжди повинен творити і за законами опору матеріалів. І за законами краси; учасник карнавалу - за законами комічного; людина, ховає близького - за законами трагічного; а здійснює подвиг - за законами піднесеного. Всі ці форми діяльності підкоряються законам естетики, вони не можуть бути ні здійснені без певної розвиненості естетичного начала в душі людини, ні осмислені без естетики і її категорій. Естетика входить в працю, в художню творчість, побут, в усі сфери діяльності, вона формує в людині творче, створюючи початок, здатність сприймати красу і насолоджуватися нею, цінувати і розуміти мистецтво.

Делись добром ;)