Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

реферат

Список використаних джерел

Борев Ю.Б. Эстетика. - Смоленск: Русич, 1997.

Ильина Т. В. История искусства. Западноевропейское искусст-во. -- М., 1983.

Історія світової культури: Навч. посіб. / Кер. авт. колективу Л.Т. Левчук. -- К., 1994.

Левчук Л.Т. Естетика: Підручник. - К.: Вища школа, 1997.

Мировая художественная культура. - М., 2001

Делись добром ;)