Антропоморфізм в естетиці

реферат

3 Новий погляд на особливості антропоморфізму

На зміну феодальній ідеології прийшла доба просвітителів, філософів, соціологів, економістів, літераторів Просвітництва. Саме в цю добу яскраво спостерігається антропоморфізм в науково - технічній царині.

Новий погляд на людину зумовив наділення людськими якостями машини механізми (працюють, вирішують) Література, музика, театр досягають тієї художньої зрілості, яка характеризує живопис у XVI-XVII ст. Це романи Прево, Фiлдiнга, Смолета, Стерна, „Кандiд” Вольтера i „Страждання молодого Вертера” Гете. Це музика Баха, Моцарта, Глюка, Гайдна.

Демократичний характер філософських учень був зумовлений домінуючим світосприйняттям тієї епохи. Ставлення до старого режиму, неспроможність якого була все більш очевидною, вимога рівності, оцінки людини за заслугами особистості, а не за становими привілеями, християнська етика обєднали мислячих людей Франції. Так i в Франції слідом за Англією, почалась епоха Просвiтництва, певні моральні, етичні й естетичні принципи якого спрямовували мистецтво у нове русло.

Характерною рисою Просвітництва було прагнення його представників до перебудови всіх суспільних відносин на основі розуму, рівності, справедливості, що, на їх думку, випливають з самої природи, прав людини. Просвітителі проголосили культ природи і розуму. Вони прагнули розкріпачити розум людей і тим самим сприяти їх політичному розкріпаченню. Людина розумілась як чиста дошка, на яку можна записати все розумне. Проголошується рівність не тільки перед Богом, але і перед законом. Просвітителі вірили в людину, її розум і високе покликання. В цьому вони продовжували гуманістичні традиції доби Відродження.

Делись добром ;)